2019

Handicapovaní rybáři Kladruby na FOR FISHING 2019

Vážení přátelé handicapovaných rybářů Kladruby,

dovolte, abychom Vás informovali o průběhu nejvýznamnější propagačně kulturní události, které se naše organizace začátkem roku 2019 účastnila. Již počtvrté v řadě bylo organizaci handicapovaných rybářů ČRS MO Kladruby umožněno prezentovat svoji činnost na největším rybářském veletrhu konaném v České republice – FOR FISHING 2019. Dík patří především pořádající společnosti ABF, a.s., jmenovitě jejímu řediteli panu Michalovi Sedláčkovi, který nám účast na výstavě umožnil, poskytl nám nadstandardní podmínky, materiální podporu a servis po celou dobu čtyřdenního veletržního maratonu. Děkujeme též pořádající společnosti za pozvání na noční vyjížďku lodí centrem Prahy, kde jsme s ostatními vystavovateli prohloubili osobní přátelství. O další kulturně-obchodní večer se postaral Karel Nikl, který naši organizaci a především ty nejmenší, děti a mládež plně podporuje…pozvání na posezení mezi mistry „kapraře“ jsme nemohli odmítnout!

Naše poslání na veletrhu bylo jasné…aktivně jsme se snažili návštěvníkům veletrhu a vystavovatelům přiblížit činnosti a smysl naší organizace. Debatovali jsme s návštěvníky o rybářských zkušenostech, životu s handicapem, o jeho úskalích, úspěších či neúspěších, vítězstvích či prohrách. Účastníky veletrhu jsme informovali o pořádaných závodech na revíru Záhorská, určeného především handicapovaným rybářům. Probírali jsme naši stěžejní závodní činnost, jejímž vrcholem jsou Mistrovství České republiky a Mistrovství světa handicapovaných rybářů v plavané, debatovali jsme o reprezentaci ČR v plavané, o její budoucnosti, novém státním trenérovi panu Vyslyšelovi, závodech pro děti, rybářském kroužku apod. V rámci veletrhu jsme též propagovali projekt Středočeského územního svazu na nově vznikající lovná místa pro handicapované rybáře – bezbariérové přístupy pro handicapované na rybářských revírech, na jejichž budování se naše organizace spolu se Středočeským územním svazem podílí. Dále jsme návštěvníky informovali o novém projektu Středočeského územního svazu – „Fondu na nákup vodních ploch“. Věříme, že se nám opět podařilo získat několik nových členů do našich řad, které bychom rádi zapojili do aktivní rybařiny a ukázali jim novou cestu do života mezi „zdravé“ občany. Ohromnou porci práce odvedly a náš dík patří šestici našich „hostesek“, které neúnavně a bezplatně po celou dobu výstavy oslovovaly návštěvníky veletrhu, žádali je o podporu, rozdávali naše propagační předměty a zvaly je k našemu stánku. Bez jejich pomoci a následné podpory od návštěvníků veletrhu bychom tento maratón ekonomicky neutáhli…děkujeme Mirko, Iveto, Eliško, Ilono, Adélo a Eliško! Sedmou hosteskou a naším velkým pomocníkem, který pro vás krájel veškeré masné dobroty po celou dobu veletrhu, byl Pavel Kletečka. J

V letošním roce jsme pro návštěvníky veletrhu připravili opět novou kolekci triček, mikin a  náramků v tyrkysových barvách a mnoho praktických předmětů opatřených potiskem loga ČRS MO Kladruby od Jardy Puchoně a pana Čermáka z firmy Leonardo Technology, které jsme společně s propagačními předměty Středočeského územního svazu a ČRS prodávali a rozdávali. Nesmíme zapomenout na naše členy z řad ZTP, kteří se na stánku zastavili a debatovali s příchozími. Velký dík patří především Gábině Tauberové a Honzovi Seidlovi, kteří s námi na výstavě strávili celé čtyři dny a postarali se o „mediální tváře“ kladrubské organizace. Návštěvou nás poctili i handicapovaní reprezentanti ČR v plavané, pánové Havel, Svatoš, Vyhlídal a Kovář spolu s jejich trenérem panem Vyslyšelem a s pány asistenty Loudou, Vyslyšelem st. a Krymem. Nesmíme zapomenout na desítky dalších kamarádů, kteří nás svou účastí podpořili, a kteří nám jsou v průběhu roku neskonale nápomocni…díky všem za vaši návštěvu pánové Jedličko, Halaško, Hirmane, Komendo, Ernste, Špádo, Ďurfino, Svárovský…

Tahákem byla opět naše atraktivní soutěž – „Tombola“, kdy jsme společně s našimi partnery a sponzory připravili pro návštěvníky losování o ceny v celkové hodnotě převyšující 50 000,- Kč. Kdo nás podpořil či si u nás zakoupil naše propagační předměty, mohl o tyto ceny losovat. Hlavními taháky byly týdenní pobytový voucher na řece Ebro od www.ebro-rybolov.com, víkendové povolenky na atraktivní revíry v ČR, luxusní bivak, lehátko, hlásiče záběru, několik navijáků, tašek, prutů, nástrah, brýlí, předplatné časopisů Kajman, Kapr magazín…., které jsme získali od společností Tropic Liberec, Saenger, Karel Nikl, Mivardi, MOSS.SK – Delphin, Chytil, Fox, Wavy Boats, Polarized – Petr Kasten, Daiwa, RidgeMonkey, Graffishing a dalších. Věřte, že všichni výherci, kteří podpořili handicapované rybáře nákupem propagačních předmětů či darem měli z těchto cen velkou radost a celá tato akce pomohla ke zvýšení atraktivity naší výstavní plochy! Opět se nám potvrdilo, že pokud chceme něco získat pro naše handicapované spoluobčany, musíme tvrdě pracovat a především, mít co nabídnout. Přátelskou atmosféru na stánku podpořil náš kvalitní likér Handy Kapka z německé dílny Sonntag Neudorf a bezkonkurenční staročeský špek a klobásy od společnosti Maso Třebovle. Novinkou na našem stánku byla nabídka špičkových vín z produkce Vinařství Vrátil ze Starovic, před jejichž produkty smekáme. Věříme, že naše spolupráce s vinařstvím bude pokračovat a budeme i v průběhu roku moci potěšit chuťové pohárky našich partnerů a lidí, kteří si produkty zakoupili.

Velkou radost nám opět udělala podpora z řad rybářských osobností, našich partnerů a kamarádů! Docílili jsme skvělé přátelské spolupráce, lidskosti a srdečnosti… na našem stánku se „dveře netrhly“! Byli jsme poctěni návštěvou zástupců výboru Středočeského územního svazu, především pak předsedy pana Dušana Hýbnera, před jehož přístupem k handicapovaným smekáme, milou návštěvou byla nově zvolená jednatelka SÚS Jaruška Fryšová. Přivítali jsme též pana Radka Zahrádku, šéfa ČRS LRU v plavané, který naši organizaci nejen na Mistrovství ČR, Mistrovství světa a na místních závodech na Záhorské, ale i v každodenních činnostech organizace vždy podává pomocnou ruku. Potěšením nám byla opět návštěva našeho kamaráda a top rybářského odborníka pana Pavla Vrány z ČRS, který nás každoročně navštěvuje a podporuje. Poprvé jsme také zaznamenali návštěvu z řad Rady ČRS…budeme potěšeni, když i tato vedoucí složka rybářské komunity v ČR bude naší organizaci pozitivně nápomocna.

Nyní dovolte, abychom jmenovali několik významných jmen, bez jejichž pomoci by handicapovaní rybáři nemohli plnohodnotně fungovat…tito lidé nás osobně, materiálně či finančně podporují… Davida Kolouška a Andrease Rudolpha z firmy Saenger, Oty Mihályho a Radúze Piljana z firmy MOSS.SK Delphin, Radka Zahrádku, Pavla Vránu, Michala Sedláčka ředitele For Fishing , Radka Filipa šéfredaktora časopisu Kajman, Jiřiny a Doškyho z rybolovnorsko.com, Karla Nikla, chlapce od Gunki, Petra Svárovského, Bohumila Gramana z vláčej.cz, Standu Komendu a dalších, kteří ochotně zapózovali u stánku handicapovaných rybářů a někteří přislíbili i další aktivní spolupráci při našich závodech. Osobní dík bychom chtěli složit panu Říhovi z Tropicu Liberec, který nám pomáhá s propagací a je nám nápomocen v širokém spektru sponzorů kladrubské organizace.

Opět musíme přítomnost ČRS MO Kladruby na největším rybářském veletrhu v ČR hodnotit velmi pozitivně a věříme, že se nám v průběhu roku lidé s otevřeným rybářským srdcem ozvou a svými možnostmi nás budou chtít podpořit. Děkujeme všem návštěvníkům, kamarádům a partnerům, kteří nás navštívili, podpořili, či přislíbili spolupráci do dalších let. Naše čtvrtá účast na veletrhu a vynaložené úsilí nás všech bylo na počtu návštěvníků a zájmu o handicapové rybáře znát. Zájem byl opět větší než v předešlém roce, z čehož máme obrovskou radost, protože jsme tady právě proto, abychom lidem sdělili, že se dá s handicapem rybařit, lze potkávat nové přátelé a s podporou se lze úspěšně zařadit do „běžného“ života.

S úctou a pozdravem za realizační team ČRS MO Kladruby na FF 2019

Tomáš Kučera a Jan Porhansl